About Us

ในโลกของการแข่งขันทางการตลาดในระดับต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเข้มข้น นวัตกรรมการแก้ปัญหาโดยใช้ IT สามารถช่วยให้บริษัทของท่านลดปัญหาและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางการตลาด ประสิทธิภาพของซอฟท์แวร์ในการคำนวณหารูปแบบของการบรรจุภัณฑ์ โดยรวมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการวางแผน การบรรจุสินค้าเข้าตู้ ในปัจจุบันมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางการตลาด และยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย โดยรวมขององค์กรของท่านได้อย่างชัดเจน

ด้วยความรู้และประสบการณ์ทางด้านการผลิตที่ยาวนาน เราคือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากบริษัทชั้นนำระดับโลก ของการสร้างนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ ของการใช้งาน ที่มีลูกค้ามากมายทั่วโลกเราพร้อมที่จะให้บริการแด่ท่าน ด้วยคุณภาพและความรวดเร็ว.

บริษัท แอ็คทีฟไลน์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟแวร์การวางแผนขนส่งสินค้า Maxload Pro และ Tops Pro แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย